Указания за упражняване право на отказ

Указания за упражняване право на отказ

УКАЗАНИЯ ЗА ОТКАЗ. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

Ако сте потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, имате право да се откажете от договора за покупка на стоки, без да посочвате причина за това, в срок от 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, електронен адрес (имейл) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Изтегли формуляра от тук.

Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ, като ни го изпратите на имейл адрес: [email protected]. Ако използвате тази възможност, ние ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Ако се откажете от договора за доставка на стоки, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас).

Възстановяване на сумите се извършва не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Запазваме си правото да задържим плащането на сумата, докато получим стоките или докато представите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Очакваме да ни изпратите обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор, на следния адрес:

гр. София 1528, р-н Искър, бул. Искърско Шосе 7, Търговски център Европа, сграда 3

Получател: Б.Н.К. ООД

Преките разходи по връщане на стоките са за наша сметка, ако върнете стоките чрез нашия партньор куриерска фирма СПИДИ. Ако изберете друг начин за връщане на стоките, разходите са за Ваша сметка.

Ще извършим възстановяването на платените от Вас суми, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично се съгласите за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Правото на отказ не се прилага за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, както и в други случаи, предвидени в закона.

Какво е това? Отбележете "Запомни ме" за достъп до вашата пазарска кошница на този компютър, дори ако не сте влезли.