Контакти

За поръчки 02 975 1111
За информация 0899 825050

Офис

Сграда 3
Търговски център Европа
бул. Искърско шосе 7
София, 1528
България

Склад

Сграда 4, Склад 3
Търговски център Европа
бул. Искърско шосе 7
София, 1528
България

Свържете се с нас